Hoe moet ik een kadaver aanbieden?

Bij het aanbieden van een kadaver moet u met een aantal belangrijke zaken rekening houden. Het uitgangspunt is dat u als aanbieder zorg draagt voor het kadaver tot het moment waarop wij het ophalen. Verder is het belangrijk dat u het kadaver op een deugdelijke manier afdekt, zodat het niet zichtbaar is voor passanten, vogels, honden en katten. De afdekking moet eenvoudig te verwijderen zijn door onze chauffeur. Het kadaver moet voor 's ochtends 6:00 uur worden neergelegd op de laadplek die u heeft doorgegeven bij Rendac. Omdat de kadavers met een vrachtwagen worden opgehaald moet de laadplek zich aan de verharde openbare weg bevinden (tenzij u een erflaadcontract hebt). Het kadaver moet binnen het vrije bereik van de laadkraan liggen, dus niet direct onder bomen, struiken, lantaarnpalen of verkeersborden. ± 2 Meter rondom de laadplek moet vrij zijn.

Wanneer wordt mijn dier opgehaald?

Dit hangt af van de manier waarop u het kadaver aanbiedt. Als u veehouder bent of een particulier die een dier individueel aanbiedt, halen wij het op de eerste werkdag na melding op. Als u het materiaal in tonnen, vaten of kliko’s aanbiedt, plannen wij de ophaling op een vaste dag.

Waarom mag ik geen kadavers opsparen?

In de Wet Dieren zijn termijnen gesteld voor het melden en aanbieden. Deze zijn in het belang van de volks- en diergezondheid gesteld.  Als kadavers in verregaande staat van ontbinding worden aangeboden ontstaan namelijk verhoogde gezondheidsrisico’s voor mens en dier. De strenge hygiëneprotocollen die de sector en Rendac aanhouden – inclusief de investeringen daarvoor – kunnen in zo’n geval alsnog tekort schieten. Als onze chauffeur een dergelijk kadaver aantreft beschikt hij over een aantal middelen om de aanbieder hiervan op de hoogte te stellen. Indien nodig – bijvoorbeeld bij herhaling of in uitzonderlijke gevallen – kunnen wij een formele melding maken van de aangetroffen situatie bij de betreffende overheidsinstantie.

Wat doet Rendac met de kadavers?

Rendac zorgt ervoor dat ophalen, verwerken en vernietiging conform de wettelijke regels wordt uitgevoerd.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u bellen met onze helpdesk van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur, op 0900 9221

Wanneer is er een extra ophaaldag bij warm weer?

Als de weeromstandigheden er om vragen, haalt Rendac ook in het weekend kadavers op om ongewenste situaties bij de aanbieders en voor passanten en omwonenden te voorkomen. Dit omdat het bederf nu eenmaal sneller gaat bij hogere temperaturen.

Maar hoe weet u of dit ook het geval is in een aankomend weekend? In de regel wordt dit op donderdagmiddag besloten. In dat geval wordt er donderdag en vrijdag voorafgaand aan dat weekend een bericht op het Voice Response Systeem en op http://melden.rendac.com geplaatst. De melding(en) die u op vrijdag doet, wordt dan opgehaald op zaterdag.

Heeft u hier vragen over? Bel dan de Kadaver Helpdesk op 0900-9221.