Hoe voorkomt Rendac verdere besmetting door dierziektes?

Onze vrachtwagens en chauffeurs werken dagelijks volgens strenge hygiëneprotocollen. Elke vrachtwagen wordt vóór iedere rit grondig gereinigd en ontsmet in onze eigen wasstraat. Tijdens de rit worden de grijper en de wielkasten na iedere stop ontsmet. In geval van dierziektes schakelen wij over op intensieve hygiëne protocollen. 

Wat doet Rendac aan preventie?

Jaarlijks stelt Rendac voor de overheid een calamiteitenplan op. In dit plan geven we aan hoeveel kadavers er verwerkt kunnen worden en wat de mogelijkheden zijn om de capaciteit te vergroten. Daarnaast kan de overheid besluiten om alternatieve verwerkingsmethodes in te zetten. Wat die alternatieven zijn bepaalt de overheid.

Wat zijn de meest voorkomende besmettelijke dierziektes?

Allereerst: Bij verdenking van ziektes bij uw dieren dient u te allen tijde een dierenarts te raadplegen of in geval van calamiteiten de geldende instructies te volgen. 

Wat doet Rendac bij uitbraak van een dierziekte?

Zodra de eerste melding – of dreiging – van een dierziekte of calamiteit binnenkomt, passen wij onze organisatie direct aan op de actuele situatie. Hiervoor zijn draaiboeken en hygiëneprotocollen beschikbaar die hun werking in de praktijk hebben bewezen. Onze medewerkers zijn hierbij uitermate belangrijk. Ze zijn zich in deze omstandigheden erg bewust van de ernst en de noodzaak om volgens deze aangepaste protocollen te werken.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u bellen met onze helpdesk van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur, op 0900 9221