Garanties als uitgangspunt

Ieder jaar worden de tarieven van Rendac vastgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers uit de agrarische sector en onder toezicht van de overheid. Hierbij staan garanties in hygiƫne en dienstverlening centraal.

Hoe komen de kadavertarieven tot stand?

De destructietarieven voor kadavers worden gebaseerd op prognoses, herijking aan actuele cijfers en verrekening van tekorten of overschotten uit het verleden. Klik hier voor de volledige uitleg.

Kadavertarieven 2019

Klik hier voor de actuele Rendac tarieven.