Voice Response Systeem (VRS)

Het VRS is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer
0900-9221. Volg het keuzemenu om uw melding door te geven:

  • Geef aan of u een melding wilt maken (1) of een helpdesk medewerker wilt spreken (2)
  • Indien u heeft gekozen voor het maken van een melding, geef dan aan of het om een reguliere melding (1), een melding van een calamiteit (2) of een individuele ophaling van een paard (3) gaat. Voer uw Rendac Meldnummer in en bevestig met hekje (#). Bent u een nieuwe klant dan kunt u hier de 0 (nul) invoeren
  • Vul de juiste diercode in (zie hieronder). Neem contact op met onze helpdesk om dieren te melden die niet in de lijst met diercodes staan
  • Als uw bedrijf meer dan één laadplaats heeft, wordt gevraagd naar het nummer van het laadadres. Geef het nummer door via het keuzemenu en sluit af met een hekje (#)
  • Vervolgens krijgt u de optie om een bijmelding (1) of een nieuwe melding (2) te maken
  1. Bijmelding: Het kan voorkomen dat u al een melding gemaakt heeft, maar dat u nog extra materiaal heeft om aan te bieden. Het VRS-systeem zal na het invullen van meldnummer/laadplaatsnummer herkennen dat er al een melding voor die dag gepland is en vragen of u wilt bijmelden.Wij verzoeken u om gebruik te maken van de bijmeld-optie zodat ophaling zo efficiënt mogelijk kan plaats vinden
  2. Nieuwe melding: Een nieuwe melding kunt u ingeven via keuze 2, u geeft de diercode door en bevestigd dit met een hekje (#).
  • Tenslotte moet het aantal stuks worden opgegeven. Geef zo nauwkeurig mogelijk de aantallen en/of kilogrammen aan ons door en bevestig met een hekje (#)
  • Indien het om vaten gaat of bij het melden van pluimvee, geef dan het aantal vaten op
  • Bij het melden van runderen en kalveren met een oormerk worden ook de geboortedatum en het oormerk opgevraagd

Wat zijn de Rendac diercodes?

Voor het melden van kadavers gebruikt Rendac kadaver of diercodes.Iedere diersoort heeft een eigen kadaver / diercode. U heeft deze code nodig als u via het telefonische VRS wilt melden bij Rendac.

Zie hieronder de tabel met kadaver / diercodes.

Kadaver/dier codeMeldeenheidDiersoort
11stukSlachtvarken
12stukBig
13stukZeug
21stukRund > 1 jaar
22stukKalf
23stukNuka
31stukSchaap
32stukLam (schaap)
41stukGeit
42stukLam (geit)
51stukPaard
52stukVeulen
53stukPony
61kgpluimvee
71stukOverige dieren
73kgNertsen
81kgOverig tonmateriaal