Improvement by nature

Welkom bij Rendac

De activiteiten van Rendac bestaan uit het ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijk restmateriaal en kadavers op een zodanige manier dat veilige, bruikbare en duurzame bio-brandstoffen ontstaan.

De dierlijke restmaterialen en kadavers die Rendac ophaalt en verwerkt, vallen volgens de Europese destructiewetgeving in de categorie 1 of 2-materiaal. Dit is dierlijk restmateriaal dat uit ethische/maatschappelijke overwegingen of uit het oogpunt van volksgezondheid dienen te worden vernietigd.

Aanmelden voor digitale facturatie is nog steeds mogelijk.
Klik hier om u aan te melden.

Update: Maatregelen vogelgriep

15 december 14:00 uur

Hoewel het algemene vervoersverbod voor pluimveemateriaal is opgeheven, blijven sommige maatregelen nog van kracht. Dit houdt voor Rendac’s dienstverlening in dat er geen erfladingen plaats kunnen vinden in ingesloten gebieden (de straal van tien 10 kilometer rondom getroffen bedrijven). In deze gebieden dient u uw dierlijk restmateriaal (individueel aangeboden of in vaten/tonnen) nog steeds op een geschikte laadplaats aan de openbare weg aan te bieden. In de overige gebieden wordt de reguliere dienstverlening hervat vanaf dinsdag 16 december 2014.

Als u in het ingesloten gebied gebruik maakt van een koelkelder of andere niet verplaatsbare opslag-/aanbiedsystemen kunt u contact opnemen met de Rendac Helpdesk (0900-9221 of helpdeskkadavers@rendac.com ) voor het vinden van een passende oplossing. 

Nieuws

Opening1

Ecoson opent Biofosfaatfabriek

Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, heeft op maandag 6 oktober de nieuwe Ecoson Biofosfaatfabriek in... Lees meer...

Toename destructiekosten beperkt

De totale kosten voor destructie stijgen volgens de prognose van Rendac in 2014 met drie procent. Lees meer...