Improvement by nature

Welkom bij Rendac

De activiteiten van Rendac bestaan uit het ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijk restmateriaal en kadavers op een zodanige manier dat veilige, bruikbare en duurzame bio-brandstoffen ontstaan.

De dierlijke restmaterialen en kadavers die Rendac ophaalt en verwerkt, vallen volgens de Europese destructiewetgeving in de categorie 1 of 2-materiaal. Dit is dierlijk restmateriaal dat uit ethische/maatschappelijke overwegingen of uit het oogpunt van volksgezondheid dienen te worden vernietigd.

Update: Maatregelen vogelgriep

19 november 12:00 uur

Hoewel het algemene vervoersverbod voor pluimveemateriaal is opgeheven, blijven bepaalde maatregelen van nog steeds van kracht. Dit houdt voor Rendac’s dienstverlening in dat er tot nader bericht geen erfladingen plaats zullen vinden. Uw dierlijk restmateriaal (individueel aangeboden of in vaten/ton) dient daarom nog steeds op een geschikte laadplaats aan de openbare weg dient aangeboden te worden.

Als u normaliter gebruik maakt van een koelkelder of andere niet verplaatsbare opslag-/aanbiedsystemen kunt u contact opnemen met de Rendac Helpdesk (0900-9221 of helpdeskkadavers@rendac.com ) voor het vinden van een passende oplossing. 

Rendac heeft een korte Q&A samengesteld over dit onderwerp. Voor overige vragen omtrent vogelgriep verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid.

Nieuws

Opening1

Ecoson opent Biofosfaatfabriek

Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, heeft op maandag 6 oktober de nieuwe Ecoson Biofosfaatfabriek in... Lees meer...

Toename destructiekosten beperkt

De totale kosten voor destructie stijgen volgens de prognose van Rendac in 2014 met drie procent. Lees meer...