Improvement by nature

Welkom bij Rendac NL

De activiteiten van Rendac bestaan uit het ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijk restmateriaal en kadavers op een zodanige manier dat veilige, bruikbare en duurzame bio-brandstoffen ontstaan.

De dierlijke restmaterialen en kadavers die Rendac ophaalt en verwerkt, vallen volgens de Europese destructiewetgeving in de categorie 1 of 2-materiaal. Dit is dierlijk restmateriaal dat uit ethische/maatschappelijke overwegingen of uit het oogpunt van volksgezondheid dienen te worden vernietigd.

Nieuws

Toename destructiekosten beperkt

De totale kosten voor destructie stijgen volgens de prognose van Rendac in 2014 met drie procent. Lees meer...

Groen gas van Ecoson voor regio Eindhoven

Energiepark Ecoson levert sinds vandaag groen gas voor 3.200 huishoudens in de regio Eindhoven via het regionale gasnet. Lees meer...