Bewaar- en ophaaltermijnen

In de Wet Dieren is onder meer geregeld dat het melden van destructiemateriaal –waaronder kadavers – zo spoedig mogelijk moet gebeuren op de dag waarop het ontstaat, of uiterlijk op de volgende werkdag. Rendac haalt de kadavers dan op de eerstvolgende werkdag op. 

Aanbieden in KADANS-systemen

Kadavermateriaal dat u opslaat in een KADANS  of koelkelder halen wij één maal per twee weken op. Voorwaarde is wel dat u de kadavers gekoeld bewaart bij een omgevingstemperatuur van maximaal 10oC. Voor puur pluimveemateriaal geldt een wettelijke opslagtermijn van maximaal vier weken bij een temperatuur van  maximaal 5oC.

Twijfelt u over de maximale opslagtermijn voor uw soort dierlijk restmateriaal, neem dan contact op met de Rendac helpdesk op 0900-9221

Puur pluimveemateriaal

Pluimveemateriaal halen wij één maal in de vier weken op, mits u het koel bewaart bij een omgevingstemperatuur van maximaal 5oC.

Kadaver (tot 25 kg) in vaten

Kadavermateriaal in tonnen halen wij één maal per twee weken op, mits u het gekoeld bewaart bij een omgevingstemperatuur van maximaal 10oC.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u bellen met onze helpdesk van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur, op 0900 9221 (€ 0,10 per minuut)