Melden kadavers

Het melden van kadavers is een wettelijke verplichting en dient te gebeuren zo spoedig mogelijk (maximaal 24 uur) na de dag dat het ontstaat of uiterlijk op de volgende dag. Het melden van kadavers bij Rendac kan op vier manieren plaatsvinden, via het Voice Response Systeem (VRS), het internet, de Rendac app en de helpdesk.