Hebben de ruimingen gevolgen voor reguliere ophalingen van Rendac?

Nee. De Rendac vrachtwagens die niet betrokken zijn bij de ruimingen werken volgens de standaardprocedures en rijden hun route dus volgens planning. Bij reguliere meldingen is het dus uitgesloten dat een Rendac vrachtwagen met geruimde dieren ook door u gemelde kadavers ophaalt. Voor reguliere kadaverophalingen binnen het beschermings- en toezichtgebied zet Rendac kadaverwagens in die uitsluitend kadavers ophalen in dit gebied en rechtstreeks naar de Rendac verwerkingslocatie rijden alwaar deze gelost, gewassen en gedesinfecteerd wordt.

Erfophalingen
In heel Nederland zijn de erfophalingen stopgezet tot nader bericht. Dit houdt in dat aangeboden dierlijk restmateriaal op een geschikte laadplaats uitsluitend aan de openbare weg wordt opgehaald.

Wat is de rol van Rendac bij dierziekten?

Rendac is het enige bedrijf dat een erkenning heeft voor het ophalen en verwerken van dode dieren in Nederland. Daarom wordt Rendac door het ministerie van Economische Zaken ingeschakeld om de geruimde dieren conform de geldende wettelijke hygiƫnevoorschriften op te halen en verwerken. De ruimingen gebeuren in opdracht van het crisisteam van het ministerie van Economische Zaken en onder regie van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA).

Waar kan ik meer informatie vinden over vogelgriep?

Op de website http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/dierziektes/vogelgriep verstrekt de rijksoverheid up-to-date informatie over vogelgriep in Nederland en de bijbehorende maatregelen.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u bellen met onze helpdesk van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur, op 0900-9221